Turismus a jeho vliv na Národní park České Švýcarsko

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato práce se obecně zabývá rozvojem a vlivem turismu na ekosystém Národního parku České Švýcarsko. V první části práce je představena historie a vznik NP České Švýcarsko a srovnání podmínek se sousedním parkem Saské Švýcarsko ve Spolkové republice Německo, který vznikl o 10 let dříve. Druhá část práce je věnována skokovému rozvoji turismu a jeho pozitivním i negativním vlivům na existenci parku. Závěr práce zhodnocuje celkový stav oblasti NP České Švýcarsko z pohledu turismu a ekoturismu.
This Bachelor thesis generally deals with the development and influence of tourism on the ecosystem of the National Park Bohemian Switzerland. The first part of the thesis presents the history and formation of the Bohemian Switzerland National Park and the comparison of conditions with the neighboring Saxon Switzerland in the Federal Republic of Germany, which was found 10 years earlier. The second part is devoted to the rapid increasing development of tourism and its positive and negative impacts on the existence of the park. The conclusion of the thesis evaluates the overall state of the NP Bohemian Switzerland area from the perspective of tourism and ecotourism.
Description
Subject(s)
geografie, turismus, České Švýcarsko, národní park, vlivy, geography, tourism, Bohemian Switzerland, national park, influences
Citation
ISSN
ISBN