Eutanázie očima zdravotníků a laické veřejnosti

Title Alternative:Euthanasia by eyes of health professionals and lay people
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The purpose of this work is to chart the opinions of general public and medical professionals on euthanasia, to compare these opinions and find differences. Afterwards we focus on the research how much are interviewed people and medical professionals informed in the issue of euthanasia. Finally, we should count the proponents and opponents of euthanasia and determine number of them.
Účelem práce je zmapování názorů laické veřejnosti a zdravotníků na téma eutanazie. Tyto názory následně porovnat a zjistit jejich odlišnosti. Dále se zaměříme na to, do jaké míry jsou dotazovaní laici a zdravotníci o problematice informováni a odkud dané informace získali. V neposlední řadě budeme zkoumat kolik zastánců a odpůrců eutanázie je mezi dotázanými.
Description
katedra: UZS; rozsah: 75 s.
Subject(s)
euthanasia, death of grace, medical ethics, assisted suicide, death, palliative care, dying, thanatology, eutanázie, smrt z milosti, lékařská etika, zdravotnická etika, asistovaná sebevražda, smrt, paliativní péče, umírání, thanatologie
Citation
ISSN
ISBN