Optimalizace systému skladování ve vybraném podniku

Title Alternative:Optimization of Storage System in Chosen Company
Abstract
Diplomová práce ''Optimalizace skladování ve vybraném podniku'' analyzuje skladování rozpracované výroby ve společnosti AGC Automotive Czech a. s. Diplomová práce je strukturována do dvou hlavních celků. Rešeršní část je zaměřena na vymezení klíčových pojmů skladování, zásob a vývoje počítačové podpory řízení výroby. Druhá část stručně představuje společnost AGC Automotive Czech a. s. a pokračuje analýzou současného stavu skladování rozpracované výroby. Cílem je provést porovnání dvou používaných systémů skladování včetně ekonomického zhodnocení. Práce se zaměřuje na zvýšení efektivity skladování rozpracované výroby mezi dvěma pracovišti ve výrobní hale. V 7. kapitole je navrhnuto řešení pro zavedení automatických vozíků pro skladování na analyzovaném místě.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN