Kvalita urbánního života v Jablonci nad Nisou

Title Alternative:Quality of Urban Life in Jablonec nad Nisou
Abstract
Cílem mé diplomové práce je zkoumání pojmu kvality urbánního života a snaha o holistický přístup k této problematice pomocí kombinace obou základních dimenzí kvality života. Cílem je také přiblížit problematiku a porozumět konceptu kvality urbánního života a jeho aplikace na příkladu městských částí Jablonce nad Nisou. Úvodní část práce se věnuje především teoreticko-metodologickým aspektům, po ní následuje část měření kvality urbánního života ve světě a v ČR a SR. Následuje stručná charakteristika vybraného města, jímž je Jablonec nad Nisou. Těchto cílů bylo dosaženo rešerší literatury, odborných článků a internetových zdrojů. Dalším cílem bylo porovnání výsledků objektivní a subjektivní dimenze kvality urbánního života v jednotlivých částech města Jablonce nad Nisou. Tohoto cíle bylo dosaženo sběrem statistických dat a provedením dotazníkového šetření. Výsledky průzkumů a jejich shrnutí a vyhodnocení jsou popsána v druhé části této práce.
This thesis paper examines the concept of quality of urban life. The examination includes objective as well as subjective dimensions on the quality of life. The thesis aims to apply the concepts to the specific locality of Jablonec nad Nisou. The thesis first addresses the theoretical and methodological aspects, and then it measures the quality of urban life across the globe and in the Czech Republic and Slovakia. This is followed by a brief description of the selected city, Jablonec nad Nisou. The thesis employs review of literature from expert articles and internet resources. A secondary objective is to apply the thesis approach to different parts of the town of Jablonec nad Nisou. This is achieved by collecting statistical data from a questionnaire survey. Compilation and analysis of the survey data are described in the second part of this work.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN