Power yoga jako prevence civilizačních chorob

Abstract
Bakalářská práce se zabývá moderní formou cvičení konkrétně cvičením powerjógy, z pohledu aktivního přístupu v prevenci civilizačních chorob. Teoretická část bakalářské práce informuje o problematice civilizačních chorob, jako je bolestivost zad a páteře v souvislosti s uspěchaným životním stylem, častým přetížením organizmu, sedavým zaměstnání, stresem a zároveň seznamuje čtenáře s možností, jak těmto negativním vlivům prostřednictvím vhodné pohybové aktivity předcházet nebo alespoň odolávat. Praktická část bakalářské práce se zabývá tvorbou cvičebního programu powerjógy pro zdravá záda, jeho realizací a zjišťováním efektivity realizovaného cvičebního programu v oblasti zlepšení fyzické kondice cvičenců především v prevenci bolesti zad. Hlavní použitou metodou výzkumu je vedení polo-strukturovaných rozhovorů a nestrukturované pozorování. Doplňkovou metodou při sledování fyziologických změn je použito testování v oblasti pružnosti a pohyblivosti páteře cvičenců.
This thesis deals with a modern form of yoga training, especially with regard to being proactive in the prevention of lifestyle diseases.Theoretical part of this work informs about the issue of lifestyle diseases, such as back pain,  related to the hectic lifestyle, overloading the body and lack of physical activity in the workplace.After reading this paper the reader should be aware how to prevent these negative effects or how  toresist them, for example, by appropriate physical activities.The practical part of the thesis deals with the creation of Power Yoga workout program for healthy back. It also considers the effectiveness of the training program, whether it has come to improve the physical condition of trainee - particularly with regard to the prevention of back pain.Two methods were used: half-structured research interviews and unstructured observations.  Acomplementary method for the observation of the physiological changes represents the examnation of flexibility and mobility of the spine of the exerciser.
Description
Subject(s)
powerjóga, civilizační vlivy, prevence bolestivosti zad, pohybová aktivita, power yoga, influences of the civilization, prevention of the back pain, physical activity
Citation
ISSN
ISBN