Využití doplňků sportovní výživy ve vybraných sportovních odvětvích v Libereckém kraji

Abstract
Cílem diplomové práce je zjistit využití doplňků sportovní výživy ve vybraných sportovních odvětví v Libereckém kraji. V úvodních kapitolách práce jsou vymezeny pojmy související s tematikou. Práce analyzuje český trh s doplňky sportovní výživy. Podstatnou částí práce je anketní šetření mezi sportovci, které zjišťuje využití doplňků sportovní výživy. Dotazovaných sportovců bylo 151. Hlavním přínosem práce je komplexní pohled na používání doplňků sportovní výživy.
The aim of this diploma thesis is to discover to what extend sport food supplemens in the pre-selected disciplines in Liberec region are used. Related terms are defined in the introductory chapters. This thesis also analyses the market of Czech sport food supplemets. What is considered a significant part of the thesis is a questionnaire survey that was completed by athletes. The questionnaire survey investigates the use of sport food supplements. There were 151 respondents in total. The major merit of this thesis is a complex view to the use of the sport food supplements.
Description
Subject(s)
Užití doplňků sportovní výživy, přisuzovaný význam doplňkům sportovní výživy, šetření mezi sportovci, rozhovory s trenéry, The use of the sport food supplements, perceived significance of the sport food supplements, survey among atletes, interviews with coaches
Citation
ISSN
ISBN