Management textilní, oděvní firmy (struktura, funkce, nástroje)

Title Alternative:Management of textile, clothing company (structure, function, instruments)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem této bakalářské práce je přiblížit problematiku managementu v textilním, oděvním průmyslu. Určení reálné aplikace principů managementu, na základě teoretickém, v případě konkrétní firmy. K aplikaci funkcí managementu jsem si vybrala společnost SLEZAN Frýdek - Místek a.s., jejímž základním předmětem činnosti je výroba bavlnářských přízí, lněných přízí, bavlnářských tkanin v režném i upraveném stavu včetně potisku tkanin a konfekční výroba. Na základě provedené analýzy předkládám své hodnocení, zjištěné nedostatky a možná řešení problémů charakterizovaného podniku.
The aim of those bachelors work is give you an idea of problems management in textile, clothing industry. Determination real application principles of management, on the theoretic basis, in the example of the concrete firm. For the application of managements functions I chose the company SLEZAN Frydek - Mistek a.s., whose basic subject activities is production of cotton industry yarn, linen yarn, cotton industry fabrics in grey and modified state inclusive printing fabrics and ready - made clothes. On the basis of effected analyses I set up my classification, ascertained deficits and perhaps the solution of problems characterized company.
Description
katedra: KKV; rozsah: 67
Subject(s)
komunikace, kontrola, organizování, plánování, rozhodování, řízen, řízení implementace, řízení lidských zdrojů, communication, controlling, organizing, planning, decision making, management, implementation management, human resource management
Citation
ISSN
ISBN