Dětské odívání pro ekzematiky

Title Alternative:CLOTHING FOR CHILDREN WITH ECZEMA
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této práci je přiblížena problematika dětského odívání pro ekzematiky. První část začíná charakteristikou kůže, dětské pokožky a atopického ekzému. Jsou zde popsány projevy ekzému v závislosti na věk, příčiny vzniku a zhoršení ekzému, dráždivé textilní materiály pro ekzém. Dále je zde kapitola o vyhovujících materiálech oděvů pro problematickou pokožku a vhodné oblečení včetně doporučené údržby s některými dostupnými výrobky na trhu. V další části byl proveden průzkum přes internet pro zjištění přibližného rozšíření ekzému. V textu je popsána tvorba dotazníku a výsledky dotazníku. Dotazník je zaměřen na možné prokázání teoretických poznatků v praxi. Který textilní materiál děti dráždí a naopak jim vyhovuje, jak velký vliv má na ekzém (ne)vhodná údržba jejich oblečení.
This thesis deals with the issue of children's clothing for eczema patients. The first part begins with the skin characteristics, children's skin and atopic eczema.It also describes symptoms of eczema depending on age, causes of development and worsening of eczema and irritant textile materials. There is also a chapter about appropriate clothing materials for problematic skin and suitable clothes, including recommended maintenance and products available on the market. In the next part was performed an Internet survey to find out approximate extension of eczema.The text describes the questionnaire creation and results.The questionnaire was focused on potential proof of theoretical knowledge in practice. Which textile material irritates children's skin or which one is suitable for them, what's the influence of (in)appropriate maintenance of children's clothes to their eczema.
Description
katedra: KHT; rozsah: 50 s. (42 909 znaků)
Subject(s)
atopický ekzém, dermatitida, alergie, přírodní materiály, dětské oblečení, atopic eczema, dermatitis, allergies, natural materials, children's clothes
Citation
ISSN
ISBN