Analýza vybraných aspektů investičního životního pojištění na českém trhu.

Title Alternative:The Analysis of Selected Aspects of Unit Linked Life Assurance on The Czech Market.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis The analysis of selected aspects of unit linked life assurance on the czech market is focused on the comparison of insurance products of unit linked life assurance of two insurance companies: Generali, a. s. and Allianz insurance company, a. s. The thesis contains characteristic and construction of unit linked life assurance, describes investment activity of commericial insurance companies and legislation. The next is the focus on issues of costs and individual indicators are analysed. The diploma thesis also contains comparison of unit linked life assurance with other products on the Czech market, which help to financially ensure the needs for old age. Last but not least are the two insurance products of unit linked life assurance compared from different aspects. This research shows suggestions that could improve these products.
Diplomová práce s názvem Analýza vybraných aspektů investičního životního pojištění na českém trhu je zaměřena na porovnání pojistných produktů IŽP dvou pojišťoven: Generali Pojišťovna, a.s. a Allianz pojišťovna, a.s. Práce obsahuje charakteristiku a konstrukci investičního životního pojištění, popisuje investiční činnost komerčních pojišťoven a legislativu. Dále pak se zabývá problematikou nákladovosti a jsou analyzovány jednotlivé ukazatele. Diplomová práce také zahrnuje porovnání IŽP s jinými produkty na českém trhu, které pomáhají finančně zajistit potřeby na stáří. V neposlední řadě jsou komparovány dva pojistné produkty IŽP z různých hledisek. Z této komparace vyplývají navržená zlepšení těchto produktů.
Description
katedra: KPO; rozsah: 83 str. (126 825 znaků)
Subject(s)
unit linked life assurance, costs, comparison, investment, pension additional insurance with state benefit, building savings, investiční životní pojištění, nákladovost, komparace, investice, penzijní připojištění se státním příspěvkem, stavební spoření
Citation
ISSN
ISBN