Komparativní analýza hypotečního úvěrování

Title Alternative:Comparative Analysis of Mortgages Credits
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Summary The aim of my Bachelor,s paper is to carry out a comparative analysis fo mortgage credits with a selected range of banks and in the conclusion to evaluate each of the mortgage credits. The paper consists of two main parts. In the theoretical part the martgage credits generally will be analysed, the process of mortgage crediting, mortgage bonds and reyuirementsfor state assistance granting. In the practical part a particular analysisi of mortgage credists withs the select bank will be performed. The banks are chosen according to the height of the balance amount fo. As the main criteria for the comparison are the credit amount, minimun interest rate. With each of the banks I aslo will present the ways of paying off and drawing a mortgage credit and fee differentiation. The fulfilled comparasion will be followed by a synthesis of my knowledge and evaluation of the mortgage credit with the best parameters.
Cílem mé bakalářské práce je provést analýzu hypotečních úvěrů u vybraných hypotečních bank. Hypoteční úvěry jsou porovnávány z hlediska zvolených kritérii, které jsou důležité pro vybranou případovou studii mladých absolventů. V teoretické části jsou zanalyzovány hypoteční úvěry obecně, proces hypotečního úvěrování, hypoteční zástavní listy a podmínky poskytnutí státní podpory. V praktické části je provedena konkrétní analýza hypotečních úvěrů u vybraných bank. Banky jsou vybrány podle velikosti podílu objemu hypotečních úvěrů z hypotečního bankovnictví. Jako hlavní kritéria komparace bude zvolena max.výše hypotečního úvěru, min. úroková sazba, druh splácení a možnost mimořádné splátky bez sankce. U každé banky jsou rovněž uvedeny poplatky, které hypoteční banky vyžadují. Po provedené komparaci následuje syntéza mých poznatků a vyhodnocení hypotečních úvěrů s nejlepšími parametry. Ze všech typů hypotečních úvěrů, které vybrané banky poskytují, jsem vyhodnotila hypoteční úvěr s nejlepšími parametry. Nejlepším úvěrem se stala Novomanželská hypotéku od České spořitelny. Tento hypoteční úvěr nabízí nejlepší kombinaci výhod pro mou zvolenou případovou studii mladých absolventů. Největší výhodou tohoto úvěru je nízká úroková sazba. Další předností toho úvěru je možnost půjčky až do 90% ceny nemovitosti. Novomanželská hypotéka nabízí také možnost splácení úvěru progresivně, což umožňuje mladým lidem, na začátku své profesní kariéry, snížení finančních nákladů v počátečním obdobím splácení úvěru.
Description
katedra: KFÚ; přílohy: CD; rozsah: 63
Subject(s)
drawing a mortgage, maturity date, mortgage bank, morgage, mortgage bonds, properety, fees, comparasion, paying off a mortgage, state assistance granting, interest rate, credit amount, čerpání úvěru, doba spolatnosti, hypoteční banka, hypoteční úvěr, hypoteční zástavní list, nemovitost, poplatky, porovnání, splácení, státní podpora, úroková sazba, výše úvěru
Citation
ISSN
ISBN