Projektové dny ve výuce regionální historie Jílovska, Posázaví a Středního Povltaví

Abstract
Základním cílem diplomové práce je vytvořit ucelený soubor historicky zaměřených projektových dní, který bude využitelný pro základní školy venkovského typu ve středních Čechách. Právě žáci těchto škol mají velmi malý přehled o zajímavých místech paměti v okolí svého bydliště. Jako základní region bylo zvoleno Jílovsko a s ním související Posázaví a Střední Povltaví. Práce je zaměřena především na historii Svatojánských proudů, trampingu, Posázavského pacifiku a dále pak na koncentrační tábor a cvičiště SS v Hradištku a okolí, na středověkou osadu Sekanka a blízký Ostrovský klášter. V práci jsou použity různorodé výukové metody vhodné pro projektové dny. Tato práce by měla posloužit nejen pro ZŠ Hradištko, ale také okolním základním školám jako vhodná metodika pro výuku dějepisu přímo v terénu.
The main objective of this master's thesis is to create a comprehensive collection of historically oriented project days, which will be applicable to rural primary schools in the Central Bohemian region. Students at these schools have very limited knowledge of interesting historical sites in their surroundings. The chosen primary region is Jílovsko, along with the associated Posázaví and Střední Povltaví. The thesis primarily focuses on the history of the Svatojánské proudy (St. John's Streams), scouting, Posázavský pacifik (Posázaví Pacific Railway), as well as the concentration camp and SS training grounds in Hradištko and its vicinity. It also covers the medieval settlement of Sekanka and the nearby Ostrovský Monastery. Various educational methods suitable for project days are employed in this work. It is intended to serve not only ZŠ Hradištko but also other neighboring primary schools as a suitable methodology for teaching history directly in the field.
Description
Subject(s)
didaktické prostředky, exkurzní výuka, hodnocení, klima třídy, metody výuky, mezipředmětové vztahy, motivace, osobnost žáka, projekt, projektové vyučování, průřezová témata, puberta
Citation
ISSN
ISBN