Jak efektivně vybrat ekonomický IS pro malou a střední firmu, aby pomáhal ve střednědobém horizontu zvýšit zisky

Title Alternative:How effectively choose economic IS for small and middle-sized company to help boost its profit in mid-term horizon.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
There is a significant entry of communication and information technology in our society in last years, that influence us in all ways of our life, above all in economic and politic fields. Advisedly I turn to this section in my thesis. There is a lot of organizations or companies struggling daily in the competitors fight and where is turbulence of commercial background accelerate without end. This situation creates more difficult conditions for single company subsistence. Topic includes seemingly banal process of selection of economy IS for little and middle company in them. all may show as subsistence management decision upon termination. Not every manager appreciate acquire of IS means not only purchase of SW. In my thesis I would like to point out that pure purchase of SW cover all company, requires exact analysis of organization ( company ), strategy definition, sophisticated implementation, close cooperation and above all right decisions of management.
V posledních letech vstoupily komunikační a informační technologie do naší společnosti natolik významně, že nás ovlivňují ve všech sférách života, zejména pak těch ekonomicko-politických. Ve své práci se tedy záměrně věnuji této oblasti, kdy se mnoho organizací, resp. firem, denně ocitá v konkurenčním boji a kde se turbulence obchodního prostředí neustále zrychluje. To vytváří stále složitější podmínky pro samotnou existenci firmy. Téma v sobě zahrnuje {\clqq}zdánlivě všední`` proces výběru ekonomického IS pro malou a střední firmu. To se však v závěru může ukázat jako existenční rozhodnutí managementu. Jen málo z manažerů si totiž uvědomuje, že pořízení IS neznamená pouhý nákup SW. Ve své práci bych chtěl poukázat, že tento {\clqq}pouhý nákup SW`` se dotýká celé firmy, vyžaduje precizní analýzu organizace (firmy), definování strategií, náročné implementace, úzkou spolupráci a především správná rozhodnutí managementu.
Description
katedra: KIN; rozsah: 60 s., 4 s. příloh
Subject(s)
analysis of the firm, efficiently purchase, economic information system, define requirements, define requirements, process analysis, system integrator, system integrator, analýza firmy, efektivně pořídit, ekonomický informační systém, definovat požadavky, malá a střední firma, procesní analýza, systémový integrátor, zvýšit zisk
Citation
ISSN
ISBN