ePCBlab - klientské rozhraní

Title Alternative:e-PCBlab - client interface
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá realizací dvou klientských uživatelských rozhraní pro evidenční a informační systém ePCBLab. Systém ePCBLab je navržen pro laboratoř na Technické univerzitě v Liberci, zabývající se návrhem a výrobou desek plošných spojů. V první části této práce je popsáno, jakým způsobem byly vybrány technologie pro realizaci systému. Další část se věnuje navržené architektuře systému, popisuje význam jeho jednotlivých částí, komunikační protokol propojující tyto části a navržený datový model. V poslední části jsou popsána obě vytvořená klientská rozhraní a jejich struktura z programátorského i uživatelského hlediska.
This thesis deals with realizations of two client user interfaces for the registration and information system ePCBLab. This system is designed for laboratory at Technical University of Liberec, which is engaged in design and production of printed circuit boards. At the first part of this text is described how technologies for realization of this system ware selected. Next part describes designed architecture of ePCBLab system and its individual parts, communication protocol connecting those parts together and considered data model. The last part of this text is dedicated to description of both developed client user interfaces and their structures in terms of programmer and user.
Description
katedra: ITE; rozsah: 42s (62083 znaků)
Subject(s)
pcblab, contract management, client interface, registering system, xoe, jsp, wpf, pcblab, správa zakázek, klientské rozhraní, evidenční systém, evidence, xoe, jsp, wpf
Citation
ISSN
ISBN