Identifikace pohlaví popř. stáří osob na základě detekovaného obličeje

Title Alternative:Gender and age identification from detected face
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher