Odrazové schopnosti hráčů volejbalu

Abstract
Hlavním cílem diplomové práce je analýza odrazových schopností hráčů volejbalusystémem Pedar. Práce se zaměřuje na působení vertikální síly na podložku přivolejbalových odrazech. Výzkum byl proveden u 17 hráčů 1. volejbalové ligy mužův průběhu hlavní části soutěže (prosinec 2018 až leden 2019). Práce se zabývá analýzouvertikální síly působící při smečařském a blokařském odrazu. Metoda měření byla zvolenavzhledem k možnosti využití systému Pedar v reálných podmínkách. Na základě zjištěnýchvýsledků jsou vysloveny závěry v porovnání s jinými studiemi, které se zabývají podobnoutématikou. V závěrečných kapitolách jsou sepsány obecné zásady a doporučení protréninkovou praxi.
The main aim of the diploma thesis is the analysis of take-off abilities of volleyballplayers with Pedar measuring system. The thesis focuses on the effect of vertical force onthe surface during volleyball take-offs. The research was conducted with 17 players of 1stmen volleyball league in the middle of main season (December 2018 - January 2019). Thethesis deals with the analysis of vertical force which works during spike and block takeoff. The measuring method was chosen whilst considering the options of utilization ofPedar measuring system in real conditions. Conclusions based on the results are given incomparison with other studies which deal with similar theme. In the final chapters arecomposed general principals and recommendations for training practice.
Description
Subject(s)
volejbal, síla, odraz, schopnost, Pedar, volleyball, force, take-off, ability, Pedar measuring system
Citation
ISSN
ISBN