Modelování ložiskových vod s využitím softwaru TRM-GUI

Abstract
Ložiskové vody obsahující radioaktivní prvky jsou pro lidský organismus škodlivé. Analýza potencionální kontaminace podzemních vod je tak aktuálním a velmi důležitým tématem v oblasti ochrany životního prostředí. Ke zlepšení analýzy přispívají velkou měrou nástroje pro geochemické modelování. Nástroje užívané v geochemickém modelování mohou být reakční nebo transportně reakční. Simulaci potencionální kontaminace podzemních vod uvažujeme spíše jako transportně reakční problém, protože je důležité nejen sledovat vývoj koncentrace radioaktivních prvků v čase, ale také simulovat oblast, kde se kontaminovaná voda nachází, její transport a míšení s přitékajícími, případně vtláčenými vodami. Pro práci užívám dva transportně reakční softwary. Jde o software X2t a nový software TRM-GUI. Cílem diplomové práce je především ověřit, zda lze úlohu v programu X2t předělat do softwaru TRM-GUI, aby si výsledky odpovídaly.
Deposit water which contains radioactive elements is harmful to the human body. The analysis of potential groundwater contamination is currently a very important topic in area of environmental protection. Geochemical modeling tools contribute significantly to improve the analysis. Geochemical modeling tools could be reactive or reactive transport. The simulation of potential groundwater contamination is usually interpreted as a reactive transport problem. We need not only to inspect the concentration of radioactive elements over time but also map the area with the distribution of the concentration of such elements. The aim of the master's thesis is to verify whether the X2t produces the same results as the TRM-GUI software when they solve the same problem.
Description
Subject(s)
Geochemie, modelování, transport, ložiskové vody, PHREEQC, GWB, X2t, TRM-GUI, simulace, rovnováha vody, Geochemistry, modelling, transport, deposit water, PHREEQC, GWB, X2t, TRM-GUI, simulation, equilibrium of water
Citation
ISSN
ISBN