DPH v mezinárodním obchodě

Title Alternative:VAT in international trade
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deals with value added tax in international trade. The introduction explains why it is important to deal with the theme of value added tax and what is its function in international trade. The second chapter explains the basic terms that we will come across during the whole thesis especially structural elements of value added tax. I mention the basic features and functions of taxes and their dividing within the tax system. The third chapter continues with value added tax´s questions. I write about its role in the tax system in the Czech Republic and its structural elements. The fourth chapter describes the harmonization of value added tax in the territory of the European Community and its aplication in the business transactions between Czech enterpriser and the countries of the European Community and the third countries as well. The calculation of value added tax is demonstrated on the simple examples. I closely deal with information duties concerning value added tax. The fifth chapter is a summary of the practical part. In the conclusion of the thesis is found a short assessment.
Tato bakalářská práce se zabývá daní z přidané hodnoty v mezinárodním obchodě. Úvodem vysvětluji, proč je důležité zabývat se tématem daně z přidané hodnoty a v čem spočívá její významná úloha v mezinárodním obchodě. V druhé kapitole vysvětluji základní pojmy, se kterými se budeme setkávat v průběhu celé bakalářské práce, zejména se věnuji konstrukčním prvkům daně. Uvádím základní vlastnosti a funkce daní a jejich dělení v rámci daňového systému. Ve třetí kapitole přecházím k problematice daně z přidané hodnoty, věnuji se jejímu postavení v daňovém systému České republiky a jednotlivým konstrukčním prvkům.Ve čtvrté kapitole se věnuji harmonizaci daně z přidané hodnoty na území Evropského společenství a aplikaci při obchodu českého podnikatele se zeměmi Evropského společenství a se třetími zeměmi. Výpočet daně z přidané hodnoty demonstruji na jednoduchých příkladech. Blíže se věnuji také informačním povinnostem k dani z přidané hodnoty. Pátá kapitola je shrnutím praktické části. V závěru je stručné zhodnocení.
Description
katedra: KJB; přílohy: 1 CD; rozsah: 52 s., 3 s. příloh
Subject(s)
european community, european union, export, harmonization, import, intra-community, transactions, tax, taxpayer, third country, value added tax (vat), daň, daň z přidané hodnoty (dph), dovoz, evropská unie, evropské společenství, harmonizace, intrakomunitární plnění, plátce daně, třetí země, vývoz
Citation
ISSN
ISBN