Krajina těla - inspirace lidským tělem pro šperk

Title Alternative:Landscape of the body
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bachelor work Landscape of the body deals with implementation of jewelry - objects in close relation with the physical body of the author. The resulting work is inspired by self-acquired physical character of the author, which is central to the whole work.The author in the process of seeking psychological hyperbole and created by jewelry - elevates the objects above their own problem. Theoretical basis of the chapters dealing with the current concept of solitaire The biggest Czech art world-class celebrities. The inspiration of the author shows the diversity of use of the human body in art. It also deals with psychological interpretations of their previous work, which is an important part of the thesis. The author describes the practical production process and the importance of jewelry created - objects. The importance and significance of interaction resulting works with the author illustrates the accompanying photographs
Bakalářská práce Krajina těla, se zabývá realizací šperků ? objektů v úzké souvislosti s fyzickým tělem autorky. Výsledná práce je inspirována vlastním získaným tělesným znakem autorky, který je ústředním tématem celé práce. Autorka v procesu tvorby hledá psychologickou nadsázku a díky vytvořeným šperkům ? objektům se povznáší nad vlastní problém. Základem teoretické části jsou kapitoly zabývající se současným pojetím šperku nevýraznějších českých výtvarných osobností světové úrovně. V inspirační části práce autorka uvádí rozmanitost využívání lidského těla ve výtvarném umění. Dále se zabývá psychologickou interpretací své dosavadní tvorby, která je důležitou součástí bakalářské práce. V praktické části autorka popisuje postup výroby a význam vytvořených šperků ? objektů. Důležitost a význam interakce výsledné práce s autorkou dokládá přiložená fotodokumentace.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD; rozsah: 55 s.(40 026)
Subject(s)
jewel, human body, relationship, emotion, metals, šperk, lidské tělo, vztah, emoce, kovy
Citation
ISSN
ISBN