Simulace geochemických interakcí v žule

Title Alternative:Simulation of geochemical interactions in granite
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-12-20
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V této práci modelujeme protékání vodného roztoku horninou. Zaměřujeme se na chemické interakce mezi vodou a horninou. Naše snaha je motivována tím, že chceme umět předvídat vývoj chemického složení podzemní vody po různých antropogenních činnostech. V první kapitole zavádíme reakční a transportní části modelu. Ty ve své stavbě navazují na mé předchozí práce. Druhá kapitola je věnovaná softwarům, ve kterých zavedený model simulujeme. Jsou to: komerční softwarový balík The Geochemist?s Workbench a software vyvinutý na Technické univerzitě v Liberci Semchem. Ve třetí kapitole porovnáváme nový model s předchozími modely, porovnáváme i výstupy z nového modelu s výstupy z předchozích jednodušších modelů. Čtvrtá kapitola obsahuje citlivostní analýzu nového modelu na vybrané prvky modelu. V páté kapitole aplikujeme náš model na reálnou lokalitu, což přinese změny v reakční části modelu. Dále porovnáváme výsledky simulací s naměřenými hodnotami a je zhodnocena jejich shoda.
In the thesis we simulate water solution flow through a rock. We are focusing on chemical interactions between water and rock. We are motivated by an effort to predict the development of the chemical composition of the water after some anthropogenic activities. In the first chapter we introduce the chemical-reactive part of model and the transport part of model. These in their structure, connect with my previous thesis. The second chapter describes the software, which we use. It is the commercial software packet The Geochemist?s Workbench and the software developed at the Technical University of Liberec called Semchem. In the third chapter we compare the new model with previous simpler ones. We also compare their outputs. The fourth chapter contains sensitivity analysis of some components of the new model. In the fifth chapter we use our model on the real problem, which brings some changes to the chemical-reactive part of the model. We compare model outputs with measurements, and the match is evaluated.
Description
katedra: NTI; přílohy: 1 CD; rozsah: 59 s. (46 692 znaků),
Subject(s)
geochemical modeling, interaction water rock, semchem, geochemické modelování, interakce voda hornina, semchem
Citation
ISSN
ISBN