Hodnocení vybraných parametrů a charakteristických funkcí hmotové nestejnoměrnosti

Title Alternative:Classification sampled parameters and characteristic functions of mass irregularity
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práca sa zaoberá analýzou známych parametrov a charakteristických funkcií z hľadiska úrovne a štruktúry hmotovej nerovnomernosti priadze. Cieľom práce je zamerať sa na dosiaľ vo väčšej miere nevyužívanú mieru odchýliek DR[%], z hľadiska možností jej uplatnenia k hodnoteniu úrovne hmotovej nerovnomernosti a z hľadiska predpokladov jej využitia k predikcii povrchovej nerovnomernosti plošnej textílie. Používané dáta, spektrogramy, dĺžkové variačné krivky a krivky DR sú namerané pomocou aparatúry Uster Tester 4-SX.
The diploma thesis focuses on the analysis of parameters and characteristic functions of mass irregularity from its level and structure point of view. The aim of the thesis is to concentrate mainly on a deviation rate DR[%], which is not commonly used as a tool for valuation of the level of mass irregularity and in the term of assumption of usage for estimation of irregularity of surface fabric. The data, spectrograms, length variation curves and DR curves in the diploma thesis have been measured by means of the instrument Uster Tester 4-SX.
Description
katedra: KTT; přílohy: 2CD; rozsah: 65 s., 33 s. obr.příloh
Subject(s)
hmotová nerovnomernosť, miera odchýlky, spektrogram, dĺžková variačná krivka, vlnová dĺžka, 100% bavlnená priadza, mass irregularity, deviation rate, spectrogram, variance length curves, wavelength, 100% cotton yarn
Citation
ISSN
ISBN