Metodika sjezdové průpravy tělesně postižených dětí s jednostrannou nadkolenní amputací

Title Alternative:Methodology of Downhill Skiing Training to Physically Challenged with Unilateral Above-knee (Trans-femoral) Amputation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The aim of my thesis was to provide a methodical guidebook set for teaching downhill skiing to physically challenged with unilateral above-knee (trans-femoral) amputation adapted to basic school children (aged 6-11). In the following chapters we can familiarise ourselves with special conditions, skiing equipment, locomotive skills of children, and general and specialised training in skiing .The guidebook is complemented by teaching principles used when dealing with younger and older basic school children with respect to their physical and mental maturity, and by exercises and games that are to motivate handicapped children and thus create a positive attitude towards skiing.
Cílem mé diplomové práce bylo sestavit metodickou řadu pro výuku sjezdového lyžování tělesně postižených s jednostrannou nadkolenní amputací přizpůsobenou dětem základního školního věku. V jednotlivých kapitolách se například seznámíme se speciálními podmínkami, lyžařským vybavením, potřebnými pohybovými schopnostmi dětí i všeobecnou a specializovanou lyžařskou průpravou . Tato metodika je doplněna o zásady výuky dětí mladšího i staršího školního věku s ohledem na jejich fyzickou i psychickou vyspělost, cvičení a hry, které mají handicapované děti motivovat a vytvářet u nich pozitivní vztah k lyžování
Description
katedra: KPV; přílohy: 1x CD ROM; rozsah: 60 s., 9 s. obr. příloh.
Subject(s)
skiing, methodology, training, above-knee amputation, trans-femoral amputation, basic school, children, conditions, equipment, games, handicap, stabilizer, lyžování, metodika, průprava, nadkolenní amputace, základní škola, děti, podmínky, vybavení, lyže, cvičení, hry, stabilizátory, handicap
Citation
ISSN
ISBN