Zhodnocení současného stavu a finančních možností a.s.Textilana jako východiska prosperity

Title Alternative:Evaluating current situation and financial possibilities Textilana, corp.as a starting point of prosperity
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Principy tržní ekonomiky jsou založena na svobodě rozhodování ekonomických subjektů. Vyvstal však problém, který se tohoto řízení týká. Aby totiž rozhodování bylo racionální, potřebuje nutně finanční analýzu. Ta je důležitá pro rozhodování především v oblastech hodnocení objektů, dinančního oceňování firem, úvěrování investic, restrukturalizace, privatizace, fúze, ale i burzovních operací. Toto bylo hlavním důvodem, proč jsem si jako téma diplomové práce zvolila právě finanční analýzu. Roste také zájem nejen o metody, které využívá finanční analýza k posouzení finanční situace podniku, ale i o samotné finanční účetnictví, které poskytuje důležité informace pro zpracování ukazatelů finanční analýzy.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN