Analýza řízení jakosti ve výrobním podniku

Title Alternative:The analysis of quality management in a manufacturing corporation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The subject of this diploma thesis is to analyze the current system of quality management in manufacturing company of automotive industry. The thesis explores the quality of the production in the firm Johnson Controls. It describes a current situation of the quality management, identifies weaknesses and through the detection of causes of poor quality it suggests appropriate solutions. The main aim of the thesis is to offer the management new measures to improve the quality of production and to recommend an adapted supplier evaluation system that will reflect the actual business requirements. The thesis also gives an overview of the author - an impartial person unaffected by the work process. Because the internal data provided by the management of the factory are confidential the thesis hides the correct naming of data and other facts to maintain the anonymity of the company and its employees.
Předmětem diplomové práce je analyzovat současný systém řízení jakosti ve výrobním podniku automobilového průmyslu. Práce prozkoumává kvalitu produkce ve firmě Johnson Controls, popisuje současný stav řízení kvality, v němž se identifikují slabá místa a na základě odhalení příčin nekvality se navrhnou vhodná řešení. Hlavním cílem práce je nabídnout managementu podniku nová opatření zlepšující kvalitu vyráběné produkce a doporučit upravený systém hodnocení dodavatelů, který bude odrážet skutečné požadavky podniku. Práce také přináší pohled autora - nestranné osoby neovlivněné pracovním procesem. Protože poskytnuté interní údaje od managementu firmy jsou důvěrné, práce skrývá správné pojmenování dat a jiných skutečností, aby zachovala anonymitu podniku a pracovníků.
Description
katedra: KPE; rozsah: 108 s. (123 837 znaků)
Subject(s)
quality, analysis, quality management system, quality department, quality control, ppm, supplier evaluation, eligible suppliers, jakost (kvalita), analýza, systém řízení jakosti, oddělení kvality, kontrola jakosti, ppm, hodnocení dodavatelů, způsobilí dodavatelé
Citation
ISSN
ISBN