Kvalita života seniorů v domácím a rezidenčním prostředí

Title Alternative:Quality of Life of Seniors at Home and in assisted Life Facilities
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala problematikou kvality života seniorů v domácím prostředí a ve vybraném rezidenčním zařízení. Cílem bakalářské práce byla kvalita života seniorů v domácím a rezidenčním prostředí. Práce byla rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části byly prezentací odborných zdrojů vymezeny základní pojmy týkající se daného tématu, byl popsán způsob hodnocení kvality života, poskytované sociální služby seniorům a jejich základní potřeby. Ve druhé, empirické části byl statisticky vyhodnocen průzkum spokojenosti seniorů s kvalitou života žijících ve dvou různých prostředích, provedený metodou dotazování, ve které byl použit standardizovaný dotazník WHOQOL BREF (The World Health Organization Quality of Life). Výsledky ukazovaly, že spokojenost s kvalitou života v obou prostředích se nijak podstatně neliší.
Description
55 s., 2 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
quality of life, older people, social works, old age, kvalita života, senioři, sociální práce, stáří
Citation
ISSN
ISBN