Využití prostředků signální gramatiky v učebnicích češtiny jako cizího jazyka

Title Alternative:Application of the Means of Signal Grammar in the Textbooks of Czech as a Foreign Language
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The diploma thesis describes different types of usage of the means of signal grammar in selected textbooks of Czech as a foreign language. The analyzed means are compared with the means used in textbooks of German as a foreign language because these already have the longstanding tradition.The theoretical part defines the signal grammar and includes the description of separate types of means used when presenting the grammar rules. The practical part is focused on the analyses of a grammatical text in the textbooks of Czech as a foreign language and German as a foreign language. The emphasis is put on the introduction of the applied means of SG. Another component of the practical part are the worksheets which suggest the possible means of the visual rendition of grammatical rules for teaching Czech as a foreign language.
V diplomové práci jsou popsány způsoby využití prostředků signální gramatikyve vybraných učebnicích češtiny jako cizího jazyka. Analyzované prostředky jsou porovnány s prostředky využívanými v učebnicích němčiny jako cizího jazyka, protože ty již mají dlouholetou tradici.V teoretické části je definována signální gramatika včetně popisu jednotlivých typů prostředků využívaných při prezentaci gramatických pravidel. Praktická část je zaměřena na analýzy gramatického textu v učebnicích češtiny jako cizího jazyka a němčiny jako cizího jazyka. Důraz je kladen na představení aplikovaných prostředků SG. Součástí praktické části jsou i pracovní listy, které navrhují možný způsob vizuálního ztvárnění gramatických pravidel pro výuku češtiny jako cizího jazyka.
Description
katedra: KCL; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 108 s., I s. (128 938 znaků)
Subject(s)
signal grammar, the means of signal grammar, grammar rule, worksheet, analysis of a textbook, signální gramatika, prostředky signální gramatiky, gramatické pravidlo, pracovní list, analýza učebnic
Citation
ISSN
ISBN