Vliv spektrálního složení na barevný vzhled výrobku

Title Alternative:The impact of spectral structure on the coloured appearance of the product
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá problematikou používání umělých zdrojů osvětlení v podnicích s textilním zbožím. Práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část popisuje základní rozdělení denního, umělého osvětlení a metamerii. Práce také zahrnuje přehled světelných zdrojů pro všeobecné osvětlení. Dále předkládá doporučení, k používání konkrétních hodnot osvětlovacích soustav, určené pro konkrétní oblasti obchodu. V praktické části je obsažen přehled vybraných obchodů s textilním zbožím v České Republice a zobrazen popis, jaké značky světelných zdrojů jsou jimi nejvíce preferovány. V dalším průzkumu se práce vztahuje k praktickému srovnání elektromagnetického záření u několika zdrojů zářičů. Navazující část se zaměřuje na posuzování dichromatických vzorků. Informace se zpracují k doporučení optimálního zdroje osvětlení s minimální odchylkou metamerie od denního světla vhodné k instalaci do textilních obchodů.
Anotace The Thesis concentrates on the usage of artificial light sources in various textile companies. The paper is divided into the theoretical part and the practical part. In the theoretical part, the primary division of the day light, the artificial light and metamerism is introduced. The overview of various commonly used light sources is also included. Furthermore the author of this paper emphasizes the importance of concrete values and principles of illuminating system which should be followed in various areas of particular company. The first part of the practical part is devoted to the research which is concerned about the usage of various types of illuminating system in fourteen textile companies, situated in the Czech Republic. The research describes what brands of illuminating system are mainly preferred bythe textile companies. The following research refers to the practical comparison of various radiants of electromagnetic emission. Other part is devoted to the assessment of diachromatic samples. On the basis of gathered data the author will recomand the optimal illuminating source with minimal variation of metamerism from the daylight, intended for installment in textile companies.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD ROM; rozsah: 74 s. , XXIII s (84 547 znaků)
Subject(s)
dichromatické vzorky, elektromagnetické záření, metamerie, spektrální složení, teplota chromatičnosti, diachromatic samples, electromagnetic emission, metamerism, spectral structure, chromatic tempreture
Citation
ISSN
ISBN