Studie technologického vypracování dolních krajů oděvů.

Title Alternative:Study of technological elaboration of clothes lower edges.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem mé bakalářské práce je studie technologického vypracování dolních krajů oděvů u podšitých i nepodšitých oděvů. To znamená, že práce pojednává o vypracování dolních krajích oděvů a dolních krajích rukávů. V první části páce jsou vysvětleny základní pojmy, které s prací přímo souvisejí. Tyto pojmy jsou pro lepší pochopení zobrazeny graficky. Část je zaměřena na technické požadavky vypracování a na strojní zařízení používané pro vypracování dolních krajů oděvů. Šicí stroje jsou rozděleny od základních po speciální. Některé stroje jsou zobrazeny graficky, doplněny o účel použití, přídavné zařízení nebo o grafické znázornění stehu. Druhá, nejdůležitější část práce je zaměřena na technologické postupy vypracování různých typů dolních krajů oděvů a dolních krajů rukávů u podšitých a nepodšitých oděvů. Technologické postupy jsou doplněny grafickým zobrazením jednotlivých operací nebo příslušným řezem. V poslední části jsou pro vybrané typy dolních krajů podle technologických postupů vypracované vzorníky v příslušném měřítku a v různých fázích výroby.
The theme of bachelor thesis is a study of technological elaboration of lower edges of lined and unlined clothes. Presented thesis deals with elaborations of lower edges of clothes and lower edges of sleeves. In the first part there are explained the basic terms, which are connected with this bachelor thesis. These terms are figured graphically for better understanding. The part is focused on technological requirements of design and a mechanical machine. The mechanical machine is used for working-out of bottom edges of clothes. Sewing machines are divided into difficulty from basic to special one. Some of the sewing machines are figured graphically and completed with a purpose of using, a special device or a graphical illustration of stitch. The second part is the most important which is focused on technological procedures of working-out the various types of lower edges of clothes and lower edges of sleeves of lined and unlined clothes. Technological procedures are gets in a graphical illustration of individual steps or a relevant cut. In the last part there are elaborate samplers for selected types of bottom edges for technological procedures in a relevant measure and in various phases of production process.
Description
katedra: KOD; přílohy: Rozpracované vzorníky vybraných typů dolních krajů.; rozsah: 111 s.
Subject(s)
dolní kraj okraj, lem, lemovka, manžeta u kalhot, manžeta u rukávu, obruba, oděvní vložka, podšívka, rozparek, řasit, šev, šicí stroj, švová záložka, volán, záhyb, záložka, lower edge; hem; edging; turn - up; cuff, turn - up, wristband; selvage; inset; lining; slash, vent, slit; gather, fold; seam; sewing machina; seam turn - in; trill, ruffle; fold, ply; turn - up, cuff
Citation
ISSN
ISBN