Senior v ústavním zařízení

Title Alternative:Senior in Residential Care
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývala seniorem, který je umístěný v ústavním zařízení. Jejím cílem bylo zjistit důvody pobytu seniorů v domovech pro seniory v Libereckém kraji, jejich spokojenost s péčí rodiny a popsat zapojení rodiny do další péče o seniora. Práci tvořily dvě stěžejní oblasti, jednalo se o část teoretickou, která s pomocí odborných zdrojů popisovala základní pojmosloví, aspekty stárnutí, služby dostupné pro seniory a věnovala se oblasti zapojení rodiny do následné péče o seniora. Druhou stěžejní oblastí pak je empirická část, která představuje výsledky šetření, provedené pomocí strukturovaného rozhovoru s 35 seniory v domově pro seniory. Výsledky ukázaly, že senior je v ústavním zařízení umístěn z důvodu snížené soběstačnosti a je spokojen s péčí rodiny. Na základě výsledků byla navržena opatření v oblasti aktivizace seniora a opatření, která následně zvýší podíl zapojení rodiny do péče o seniora. Za přínos práce je možné považovat zjištění, že i přes dobré zapojení rodiny, je třeba podnikat další kroky k tomu, aby se toto zapojení nadále zlepšovalo.
Description
66 s., 3 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
older people, residential care facilities, senioři, zařízení sociální péče
Citation
ISSN
ISBN