Právní postavení duševně chorých v České republice

Title Alternative:The Legal Capacity of the mental Patiens in the Czech republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Bachelor work has considered the problem of legal status of insane people in valid legislation of the Czech republic. As well as mapping the legal status of such people and finding the fact whether the insane people´s rights are restricted or handicapped in any way. The work has been formed of studying the available material considering the problem mentioned above, and also evaluation of acquired knowledge. The work is devided into three main bodies. Summary and careful study of issues gained from available literature leads to the fact that legal status of insane people in the Czech legislation is adjusted and taken into account. Insane people are not restricted in their rights and they have the same rights as other citizens of the Czech republic. It was also discovered that in case of inability to enforce and defend one´s law individually there is a trustee established for such people who can supply the required act at the process. There is also an expert of psychiatry to pass impartial and objective judgment on equal position of insane people.
Bakalářská práce se zabývala problematikou právního postavení duševně nemocných v platné legislativě České republiky, respektive zmapováním právního postavení těchto osob a zjištěním, zda jsou duševně nemocní nějak ve svých právech omezeni, či znevýhodněni. Práce vycházela z prostudování dostupných materiálů, týkajících se této problematiky a z vyhodnocení získaných poznatků. Práce je rozdělena do tří základních částí. Po prostudování a sumarizaci výsledků získaných z dostupné literatury bylo zjištěno, že právní postavení duševně nemocných v legislativě České republiky je upraveno a zohledněno. Duševně nemocní nejsou ve svých právech omezováni a mají stejná práva jako jiní občané našeho státu. V případě, že nejsou schopni tato práva v důsledku svého onemocnění sami prosazovat a hájit, je jim určen opatrovník, který jejich úlohu v soudním řízení zastane. V neposlední řadě je jejich rovnoprávné postavení zabezpečeno nestranným a objektivním posouzením duševního stavu znalcem z oboru psychiatrie.
Description
katedra: KSS; rozsah: 57 s., 11 s. vevázaných příloh
Subject(s)
destigmatisation, mental illness, insanity, sanity, human rights, norm, normality, forensic psychiatry, stigma, symptom, syndrome, expert opinion, destigmatizace, duševní nemoc, duševní porucha, duševní zdraví, lidská práva, norma, normalita, soudní psychiatrie, stigma, symptom, syndrom, znalecký posudek
Citation
ISSN
ISBN