Skleněné plastiky inspirované marockou architekturou a ornamentikou.

Abstract
Cílem bakalářské práce bylo vytvořit skleněný dekorativní objekt, který byl inspirován marockou architekturou a ornamentikou. Rešeršní část uvádí historii Maroka, marockou architekturu a ornamentiku. Skleněný objekt byl realizován technologií tavené plastiky. Ornamentika je ztvárněná v barevných průhledných a neprůhledných skvrnách, které vznikly společným utavením kousků barevného skla s křišťálem. Marrákeš se nazývá městem divokých barev, proto je zde kladen důraz na pestrou barevnost.
The aim of the bachelor thesis was to create a glass decorative object, which was inspired by Moroccan architecture and ornamentation. The research part presents the history of Morocco, Moroccan architecture and ornamentation. The glass object was realized by the technology of molten sculpture. The ornamentation is embodied in colored transparent and opaque spots, which were created by the joint melting of pieces of colored glass with crystal. Marrakech is called the city of wild colors, so the emphasis here is on colorful colors.
Description
Subject(s)
historie Maroka, marocká architektura, ornamentika, abstraktní umění, technologie tavené plastiky, technologie skla, skleněné tyče., history of Morocco, Moroccan architecture, ornamentation, abstract art, technology of fused sculpture, technology of glass, glass rods
Citation
ISSN
ISBN