Finanční analýza ve vybraném podniku zabývajícím se zemědělskou činností

Title Alternative:The Financial Analysis of an Agricultural Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The goal of this thesis is to perform a financial analysis of point stock company ZEOS LOMNICE for period 2005-2010. The thesis is dividend into two parts. The first part describes the theory behind financial analysis, where the users, the enter data and the procedures and methods of the financial analysis are described. The second part applies the financial analysis theory to the agricultural stock company ZEOS LOMNICE. Reached results of the company are compared with the statistical average level of firms operating in agricultural branch and the total financial situation of the company is evaluated.
Cílem této práce je provést finanční analýzu v akciové společnosti ZEOS LOMNICE za období 2005-2010. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teoretickému popisu finanční analýzy, kde jsou popsány uživatelé, vstupní data, postupy a metody finanční analýzy. Druhá část práce se zabývá aplikací samotných metod finanční analýza na akciovou společnost ZEOS LOMNICE. Zjištěné výsledky zkoumaného podniku porovnává s výsledky podniků operujících v zemědělském odvětví a vyhodnocuje celkové finanční zdraví podniku.
Description
katedra: KFÚ; rozsah: 94 s.
Subject(s)
asset management, debt management, financial analysis, liquidity ratios, profitability ratios, public limited company, ratio analysis, ratio systems, akciová společnost, analýza ukazatelů aktivity, analýza ukazatelů likvidity, analýza ukazatelů rentability, analýza ukazatelů zadluženosti, finanční analýza, poměrová analýza, soustavy ukazatelů
Citation
ISSN
ISBN