Vliv podnikatelských inkubátorů na rozvoj regionů v České republice a v Belgii

dc.contributorMazánková Lenka, Ing. : 62745
dc.contributor.advisorSojková Lenka, PhDr. Ing. Ph.D. : 54869
dc.contributor.authorHladíková, Kateřina
dc.contributor.otherPtáčková Ivana, Ing. Konzultant2 : 63048
dc.date.accessioned2019-06-25T17:23:55Z
dc.date.available2019-06-25T17:23:55Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2019-05-15
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2019-5-15
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá aktuální problematikou vlivu podnikatelských inkubátorů na rozvoj regionů a soustředí se na jejich konkurenceschopnost a inovační výkonnost. Teoretická část se věnuje obecné definici pojmu region, regionální politice a následně teoriím regionálního rozvoje. Dále sestavuje přehled teoretických poznatků v oblasti inovací, jejich podpory a vlivu na rozvoj regionů. Část praktická se věnuje České republice a Belgii v oblastech regionálního rozvoje, jeho podpory a strategií. Soustředí se na vybrané regiony obou zemí a věnuje se jejich konkurenceschopnosti a inovační výkonnosti pomocí dílčích částí indexu regionální konkurenceschopnosti a regionálního inovačního indexu. Na území jednotlivých regionů jsou vybrány podnikatelské inkubátory a popsány jejich cíle a nabízené programy v souvislosti s regionálním rozvojem. Klíčovou částí je odhad vlivu Libereckého podnikatelského inkubátoru na rozvoj kraje a regionu NUTS II na základě zjištěných poznatků.cs
dc.description.abstractThe thesis deals with the current issue of the influence of business incubators on the development of regions and focuses on their competitiveness and innovation performance. The theoretical part deals with the general definition of the term region, regional policy and subsequently with theories of regional development. Furthermore, it compiles an overview of theoretical knowledge in the field of innovations, their support and influence on the development of regions. The practical part deals with the Czech Republic and Belgium in the areas of regional development, its support and strategies. It focuses on selected regions of both countries and on their competitiveness and innovation performance through the sub-parts of the regional competitiveness index and the regional innovation index. Business incubators are selected on the territory of individual regions and their objectives and programs offered in relation to regional development are described. The key part is an estimate of the influence of the Liberec Business Incubator on the development of the Liberec region and the NUTS II region based on the findings.en
dc.description.mark
dc.format94 s. (137170 znaků)
dc.format.extentIlustrace, Grafy, Tabulky, Mapy 0
dc.identifier.signatureV 201900777
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152789
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectIndex regionální konkurenceschopnostics
dc.subjectinovacecs
dc.subjectinovační výkonnost regionucs
dc.subjectkonkurenceschopnost regionucs
dc.subjectpodnikatelský inkubátorcs
dc.subjectregioncs
dc.subjectregionální inovační indexcs
dc.subjectregionální rozvojcs
dc.subjectRegional competitiveness indexen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectregional innovation performanceen
dc.subjectregional competitivenessen
dc.subjectbusiness incubatoren
dc.subjectregionen
dc.subjectregional innovation indexen
dc.subjectregional developmenten
dc.subject.verbiscompetitivenessen
dc.titleVliv podnikatelských inkubátorů na rozvoj regionů v České republice a v Belgiics
dc.titleThe impact of business incubators on regional development in the Czech Republic and Belgiumen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineRS
local.degree.programmeHospodářská politika a správa
local.degree.programmeabbreviationN6202
local.department.abbreviationKEK
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE16000372
local.identifier.stag37317
local.identifier.verbiskpw06581924
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo777
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:36cs
local.verbis.studijniprogramKEK Hospodářská politika a správa/Regionální studiacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DPKaterina_Hladikova.pdf
Size:
10.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_DP_Hladikova.pdf
Size:
430.63 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Hladikova_OP.pdf
Size:
124.47 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.7 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP