Ohybové vlastnosti plošných textilií. Metody měření

Title Alternative:The bending properties of fabrics. The methods of measuring.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce bylo zjišťování ohybových vlastností plošných textilií a metodika jejich měření. Cílem bylo provést měření ohybové tuhosti na různých typech přístrojů pro vybrané vzorky a následné vyhodnocení zjištěných výsledků. Práci tvořily dvě oblasti. Jednalo se o část teoretickou, která vysvětlovala pojem a způsob hodnocení ohybové tuhosti a s ní související splývavost a mačkavost. Experimentální část popisuje provedení a vyhodnocení ohybové tuhosti, provedené na čtyřech různých typech přístrojů: FLEXOMETR FF20, TH - 5, GRAVIMETRICKOU METODOU a KES-FB-2. Závěr byl vyvozen z výsledků měření.
The theme of this bachelor thesis was to get bending properties of fabrices and methods of its measuring. The aim of the work was to realize the measuring of rigidity bending with different instruments types by chosen samples and then to confront the outcomes. The work was composed of two parts. The first theoretic part showed the idea and the way of rigidity bending evaluation. In this part was explained the definition of a drape and a crease. The experimental part described the measuring and the evaluation of rigidity bending. It was realized with four types of instruments: Flexometer FF20, TH - 5, gravimetric method and KES - FB-2. The result was maked out of measuring outcomes.
Description
katedra: KOD; rozsah: 61 s., 26 s. přílohy
Subject(s)
ohybová tuhost, ohybový moment, splývavost, bending of rigidity, bending moment, drape
Citation
ISSN
ISBN