Proměna vztahu dětí ke knize a čtenářství

dc.contributorUrbánek Petr, doc. PaedDr. Ph.D. : 54760
dc.contributor.advisorHarazinová Radka, PhDr. Ph.D. : 54761
dc.contributor.authorLejsková, Aneta
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherMeier Miroslav, Mgr. Ph.D. Konzultant : 58920
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-02T21:38:04Z
dc.date.available2019-01-02T21:38:04Z
dc.date.committed2018-12-18
dc.date.defense2018-6-11
dc.date.submitted2017-4-1
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelMgr.
dc.description.abstractDiplomová práce se zaměřuje na popis změn vztahu dětí ke knize a čtenářství. Tyto změny výrazně ovlivňuje věkové období, ve kterém se dítě momentálně nachází. Cílem práce je tedy zjistit, jaký je vztah dětí ke čtení jako způsobu trávení volného času a analyzovat obsah a podmínky dětské četby od nejútlejšího věku po mladší školní věk. Na základě ŠVP škol dotazovaných žáků a studia odborné literatury byl vytvořen dotazníkpro rodiče předškolních dětí a rodiče žáků 1. - 3. tříd a dotazník pro žáky 4. - 5. tříd základní školy. Pro doplnění informací nám posloužily krátké rozvory s několika učitelkami mateřských škol. Tímto dotazníkovým šetřením jsme se snažili analyzovat a posoudit preference v četbě jednotlivých dětí a navrhnout seznam doporučené literatury pro jednotlivá věková období.V teoretické části se opíráme o studium odborné literatury a na jejím základě vymezujeme pojmy čtenářská gramotnost, čtenářské kompetence a další související pojmy. Zabýváme se také významem čtenářství v životě dítěte a faktory, které jej ovlivňují. Rozebíráme zde i vývojové hledisko dětí ve vztahu ke knize a čtenářství.Druhá část práce se skládá z výzkumu a jeho vyhodnocení, na jehož základě je vytvořen seznam doporučené literatury pro děti předškolního a mladšího školního věku.cs
dc.description.abstractThe diploma thesis focuses on a description how the relationship of children to reading a book has changed so far. These changes are influenced mainly by the age of children. Therefore the aim of this thesis is to find out children's relationship to reading as a way of spending their free time. Another aim is to analyse contents and circumstances of children's reading from an early age to the fifth grade of the elementary school.A survey for parents of pre-school children and children attending 1st to 3rd grade and a survey for children attending 4th to 5th grade were created based on School Education Programme and study of specialized literature. Moreover pre-school children teachers were briefly interview in order to complement gained information. The aim of the survey was to analyse preferences in reading of an individual readers and to suggest a list of recommended literature for the certain age period.According to the studied specialised literature, which occurs in the theoretical part, some concepts were defined such as reading skills, reading competence and other related concepts. This part also deals with the mutual meaning of reading in the life of children and factors which influence their lives. The relationship between children and reading books is also analysed.The practical part deals with research and its assessment. A list of recommended literature for pre-school children and early elementary school children is created there based on the research.en
dc.description.mark
dc.format87 s.
dc.format.extentIlustrace
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/142187
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonČERNÁ, O., 2014. Čtení není žádná nuda: náměty k rozvíjení čtenářské gramotnosti a radosti ze čtení. Praha: Portál. ISBN 978-80-262-0720-7.
dc.relation.isbasedonGEBHARTOVÁ, V., 2011. Jak a co číst dětem v MŠ: komentovaný výběr literárních textů na základě RVP PV. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-854-8.
dc.relation.isbasedonGEJGUŠOVÁ, I., 2015. Čtenářství žáků základních škol. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě. ISBN 978-80-7464-783-3.
dc.relation.isbasedonCHRÁSKA, M., 2007. Metody pedagogického výzkumu: základy kvantitativního výzkumu. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1369-4.
dc.relation.isbasedonLANGMEIER, J., KREJČÍŘOVÁ, D., 2006. Vývojová psychologie. 2. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1284-0.
dc.relation.isbasedonPÁVKOVÁ, J., 2008. Pedagogika volného času. 4. Vyd. Praha: Portál. ISBN 978-80-7367-423-6.
dc.relation.isbasedonPELIKÁN, J., 2011. Základy empirického výzkumu pedagogických jevů. 2. vyd. Praha: Karolinum. ISBN 978-80-246-1916-3.
dc.relation.isbasedonVÁGNEROVÁ, M., 2012. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. 2. Vyd. Praha: Karolinum. ISBN 9788024621531.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectčtenářstvícs
dc.subjectčtenářská gramotnostcs
dc.subjectčetba ve volném časecs
dc.subjectzměna vztahu ke čtenícs
dc.subjectdoporučená literaturacs
dc.subjectreadingen
dc.subjectreading skillsen
dc.subjectreading in free timeen
dc.subjectchange of the relationship to readingen
dc.subjectrecommended literatureen
dc.titleProměna vztahu dětí ke knize a čtenářstvícs
dc.titleA change in the relationship of children to books and readingen
dc.title.alternativecs
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineVYCH
local.degree.programmeVychovatelství
local.degree.programmeabbreviationN7505
local.department.abbreviationKPP
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000507
local.identifier.stag36628
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
DP_Aneta_Lejskova_2018.pdf
Size:
1.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lejskova_vedouci.doc
Size:
747.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_Lejskova_oponent.doc
Size:
749.5 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
12 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP