Průběh desorpce přímých barviv z celulózových vláken

Title Alternative:The rundown of desorption of direct dyes from the cellulose fibres
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This bachelor thesis deal with desorption of direct dyes from the cellulose fibres. This thesis observes mainly two structure differential dyes during their repeated desorption from the cellulose fibres to an achiement of a stationare stade. The changes are observed during the desorption by taking the remision and absorbance. The changes of colour fastness are evaluated by desorbed material and by material which was washed with a standart method.
Předkládaná bakalářská práce se zabývá desorpcí přímých barviv z celulózových vláken. Sleduje dvě strukturně odlišná barviva při jejich opakované desorpci z celulózových vláken až k dosažení ustáleného stavu. Změny při desorpci se pozorují remitometricky a spektrofotometricky. Dále hodnotí stálosti vybarvení u desorbovaného materiálu a u materiálu oplachnutého standardním postupem.
Description
katedra: KTC; přílohy: CD ROM; rozsah: 61s. , 8 s obr. příloh
Subject(s)
cotton, viscose, desorption, coloring, saturn dyes, desorption bath, remission, colour fastness, bavlna, viskóza, desorpce, barvení, saturnová barviva, desorpční lázeň, remise, stálosti vybarvení
Citation
ISSN
ISBN