Návrh teoretických funkcí a výstupů počítačového programu na sestavení plánu podlaží

Title Alternative:Proposal of teoretical functions and outputs from computer program to build floorplan.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Téma: Návrh teoretických funkcí a výstupů počítačového programu na sestavení plánu podlaží. Předmětem diplomové práce bylo navrhnout teoretické funkce a výstupy počítačového programu, který by sestavoval plán podlaží automaticky. V práci se nejedná o samotné programování, ale o teoreticko-logickou přípravu k němu. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou popsány základní pravidla a požadavky nutné pro sestavení plánu podlaží. Byla zahrnuta i problematika vědy ergonomie, také normy a vyhlášky, které se vztahují k bezpečnosti práce a pracovnímu prostředí. Dále je popsán program Projekt Macenauer, z jehož současných možností a výstupů diplomová práce vychází. Praktická část se věnuje databankám obrázků výrobního zařízení, dále různým výpočtům, které slouží jako teoretické funkce programu k automatickému sestavení plánu podlaží.
Theme: Proposal of teoretical functions and outputs from computer program to build floorplan. Topic of diplom work was to propose teoretical functions and outputs from computer program. The topic is not to make the program, but about teoretical-logical prepare for this. Diplom work is splitted on teoretical and practical part. In teoretical part is overwiev of basic rules and requirements necessary for building floorplan. Including science ergonomics problems, also norms and laws, which are tied to health and safety. Than is specified Projekt Macenauer software, its present posibilities and outputs are basics for this work. Practical part is given to picture galeries with production equipment, several calculations which are helpful like a teoretical functions for this software to automatical bulding floorplan.
Description
katedra: KOD; rozsah: 56 s
Subject(s)
plán podlaží, pracovní prostředí, ergonomie, bezpečnost práce, program projekt macenauer, databanky obrázků, ověřovací funkce programu, sestavovací funkce programu, výstupy počítačového programu, floorplan, work environment, ergonomics, safety of work, program projekt macenauer, picture galeries, testing functions software, linkage functions software, outputs from computer program
Citation
ISSN
ISBN