Politický marketing

Title Alternative:Political marketing
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Political marketing is relatively specific segment of the marketing as a branche of science. It offers a look at an election program or at a leader of a party as a specific kind of goods and farther it offers the look at an elector as a specific consumer of political offer. It grasps political campaign as a way of communication between bidders and consumers at a political matket. Political marketing is a very young and aborning branche of science in czech conditions. This dissertation arises from basic pieces of knowledge of world theoreticians, it descibes singular determinants of the political market.A final part of this work is dedicated to the look at a concrete situation in the czech conditions and it is dedicated to the analyse of election marketing of concrete czech political party in a year 2006.
Politický marketing je poměrně specifickým segmentem marketingu jako vědního oboru. Nabízí pohled na volební program či lídra strany (politickou nabídku) jako na specifický druh zboží a dále nabízí pohled na voliče jako specifického spotřebitele politické nabídky. Volební kampaň poté chápe jako způsob komunikace mezi oferenty a spotřebiteli na politickém trhu. Politický marketing v českých poměrech je velmi mladou a teprve se rodící vědní disciplínou. Tato práce vychází ze základních poznatků světových teoretiků, popisuje jednotlivé determinanty politického trhu. Závěrečná část je věnována pohledu na konkrétní situaci v českém prostředí a analýze volebního marketingu konkrétní české politické strany v roce 2006.
Description
katedra: KMG; přílohy: CD; rozsah: 80 s., 15 s. obr. příloh
Subject(s)
political marketing, economical marketing, political campaign, election marketing, political offer, political policy, political market, electorate, political communication, election strategy, politický marketing, ekonomický marketing, politická kampaň, volební marketing, politická nabídka, politická strategie, politický trh, elektorát, politická komunikace, volební strategie
Citation
ISSN
ISBN