Úprava mlýna ve Slatiňanech

Title Alternative:Modification and Extension mill in Slatiňany, vibrant cultural center
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Práce se zabývá rekonstrukcí areálu bývalého mlýna v malém městě Slatiňany na Chrudimsku.Těsné sousedství řešeného území s budovou státního zámku, kontakt se řekou, vesnickou zástavbou a všeobecně řešení kulturního zařízení pro město této velikosti je stěžejním problémem a myšlenkou projektu. Analýzou potřeb města stanovuji výsledný stavební program a ten formuluji do názorů, hmot, půdorysů.
The work deals with the reconstruction of the premises of the former mill in a small town Slatiňany, Chrudim district. Area vicinity with the building of statel castle, contact with the river and rural development, the general handling cultural facilities for a city of this size is a main idea of the project. By analyzing the needs of the city determines the resulting construction program and the masses to formulate, plan, objects.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN