Rybniční soustava a historická vodní díla mezi Jablonným a Lemberkem

Title Alternative:Ponds system and historical waterworks between Jablonné and Lemberk sites, North Bohemia, Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá rybniční soustavou mezi Jablonným v Podještědí aLemberkem. Cílem práce je popsat vznik a vývoj rybníků na tomto území na základězjištěných informací, poté vytvořit koncept trvalé urdžitelnosti a navrhnout způsobvýuky této problematiky na základních školách. V teoretické části je popsána obecnáhistorie rybníkářství v České republice a historie města Jablonné v Podještědí. Praktickáčást je věnována studiu přírodních poměrů, kulturní krajiny a samotné problematicerybniční soustavy.
Description
49 s. :il., gr., tab., mapy +CD ROM
Subject(s)
fish ponds, fish-culture, cultural landscape, hydraulic structures, rybníky, rybníkářství, kulturní krajina, vodní stavby
Citation
ISSN
ISBN