Volný čas adolescentů

Title Alternative:Leisure Time of Adolescents
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelor´s work processes theme of using teenager´s leisure time. In theoretical part are specialized and described main notion of this section and influences effecting on teenagers. Also is described teenagers, adolescence and changes in her process. In practical part was by form substandardized questionary found out, how much leisure time has this target group and how does dispoze of it.
Bakalářská práce zpracovává téma využití volného času dospívající mládeže. V teoretické části jsou vymezeny a popsány hlavní pojmy z této oblasti a vlivy působící na adolescentní mládež. Rovněž je popsána adolescence a změny v jejím průběhu. V praktické části bylo formou nestandardizovaného dotazníku zjišťováno, jak mnoho má tato cílová skupina volného času a jak s ním nakládá.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 66 s., 13 s. příloh
Subject(s)
leisure time, adolescence, substandardized questionary, spare-time activity, family, school, volný čas, adolescence, nestandardizovaný dotazník, zájmová činnost, rodina, škola
Citation
ISSN
ISBN