Zhodnocení environmentálního manažerského systému podniku

Title Alternative:Evaluation of Environmental Management System in Company
Abstract
Diplomová práce přibližuje systém environmentálního managementu jako jednoho z dobrovolných nástrojů ochrany životního prostředí. Teoretická část mapuje principy a nástroje ochrany životního prostředí, současnou základnu environmentálního manažerského systému (důvody podniků pro jeho zavedení, způsoby zavedení, přínosy a náklady) a principy udržitelného podnikání. Jádrem diplomové práce je vyhodnocení významu environmentálního manažerského systému pro udržitelné podnikání se zaměřením na uhlíkovou stopu v dodavatelských řetězcích. V praktické části se diplomová práce zabývá hodnocením vybraného aspektu environmentálního manažerského systému ve společnosti Monroe Czechia s.r.o. Práce hodnotí případné ekonomické a environmentální přínosy vybraných činností dodavatelských řetězců spojených s přepravou komodit. V závěru práce je provedeno shrnutí vybraných aspektů a navržena opatření ke zlepšení systému environmentálního managementu při sledování ukazatele, jímž je uhlíková stopa.
Description
97 s., 11 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
environmental management, environment, životní prostředí, environmentální management
Citation
ISSN
ISBN