Josef Vítězslav Šimák a archeologické výzkumy v severních Čechách

Title Alternative:Josef Vítězslav Šimák and archaelogical research in northern Bohemia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic of this bachelor thesis is an archaeological research in the Bohemian Paradise region by J. V. Šimák. First chapter introduces J. V. Šimák in a short biography. Second chapter presents an archaeological crew of the Turnov museum, its members, activities and findings. Third chapter describes particular field researches in Turnov and the Bohemian Paradise surroundings. A review of literature, magazines, journals, almanacs and internet sources, along with graphical attachments which are supposed to help with understanding the topic, is a complementary part of the thesis. The most important sources of information about researches were personal assets of J. V. Šimák in The Museum of the Bohemian Paradise in Turnov and in the Academy of Sciences of the Czech Republic. A book Dějinné počátky Českého ráje (The historic beginnings of the Bohemian Paradise) by Jan Filip was also an important source of information about the topic.
Bakalářská práce se zabývá Josefem Vítězslavem Šimákem a archeologickými výzkumy v okolí Českého ráje. První část popisuje osobu J. V. Šimáka. Druhá představuje archeologické družstvo muzea turnovského a poslední pojednává o jednotlivých archeologických výzkumech, které byly provedeny v okolí města Turnova. Součástí práce je seznam a kritika pramenů, novin, časopisů, sborníků, literatury a internetových zdrojů. Přílohy mají dopomoci k pochopení tématu práce. Důležitými prameny byly osobní fondy J. V. Šimáka v Muzeu Českého ráje v Turnově a v Akademii věd ČR. Hlavní monografií, ze které byly čerpány informace do bakalářské práce, se stala kniha od Jana Filipa, Dějinné počátky Českého ráje.
Description
katedra: KHI; přílohy: 1 CD; rozsah: 44 s.
Subject(s)
J. V. Šimák, archaeological researches, prehistoric artefacts, Bohemian Paradise, archaeological crew of the turnov museum, K. Buchtela, R. Turek ml., Institute of Archeology of Academy of Sciences of the Czech Republic, Museum of the Bohemian Paradise in Turnov, burial grounds, J. V. Šimák, archeologické vykopávky, pravěké artefakty, Český ráj, archeologické družstvo muzea turnovského, K. Buchtela, R. Turek ml., Státní Archeologický ústav v Praze, Muzeum Českého ráje v Turnově, pohřebiště
Citation
ISSN
ISBN