Vytěžování a vizualizace nestrukturovanýcha semistrukturovaných dat

Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou zpracování a vizualizace nestrukturovaných a semistrukturovaných dat. Cílem bakalářské práce je představit dostupné technologické platformy pro zpracování těchto dat, zvolené dvě porovnat a pomocí té vhodnější platformy zpracovat data. Důležitou částí práce je popis principů zpracování a následné vizualizace nestrukturovaných a semistrukturovaných dat. V závěru práce se nachází zhodnocení přínosu užití zvolené technologické platformy.
The thesis address a problem with the data mining and data visualization of unstructured and semi-structured data. The goal of the thesis is to introduce available technological platforms for processing such data, compare selected two platforms and process data using with more appropriate platform. An important part of this work is to describe principles of processing and visualization of unstructured and semi-structured data. The final part of this thesis contains an assessment of benefits by using the selected platform.
Description
Subject(s)
Big Data, Colix, dolování dat, ELK, ELK Stack, nestrukturovaná data, semistrukturovaná data, Splunk, strojová data, strukturalizace, systémové logy, vizualizace dat, Big Data, Colix, data mining, data visualization, ELK, ELK Stack, machine data, semi-structured data, Splunk, structuralization, system logs, unstructured data
Citation
ISSN
ISBN