Analýza kontaktních tlaků při dotyku součástí z vysocemolekulárního polyethylenu a oceli

Title Alternative:Analyses of the contact pressure of components made of UHMW polyethylene and steel
Abstract
Tato diplomová práce se zabývá analýzou kontaktních tlaků mezi součástí z vysocemolekulárního polyethylenu (UHMWPE) a ocelovou kuličkou. V rámci práce byl proveden analytický výpočet kontaktního tlaku za pomoci Hertzovy teorie. Dále byla v softwaru MarcMentat 2013 namodelována ocelová kulička a destička z UHMWPE, zadány okrajové podmínky a provedena numerická simulace kontaktní úlohy. Výsledky analytického a numerického řešení úlohy jsme poté experimentálně ověřovali na trhacím stroji TIRAtest. Srovnáním výsledků experimentu a početního řešení jsme zjistili nepřesnosti daných metod, jejich výhody a vhodnost použití různých způsobů řešení kontaktních úloh.
Description
73 stran :ilustrace +1 CD-ROM
Subject(s)
pressure, tlak
Citation
ISSN
ISBN
Collections