Využití konopí v pomalé módě

Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvoření osvětové brožury na téma konopí v pomalé módě a možnosti využití konopí v textilním odvětví. V teoretické části je kladen důraz na zpracování informací o konopí v textilním průmyslu, tedy sklizeň konopí, tvorba konopného vlákna, proces předení konopných nití a tvorba plošné textile. Práce také v teoretické části pojednává o udržitelnosti, rychlé módě a pomalé módě. Dále práce také hovoří o prodejcích konopného textilu v Čechách. Praktická část se poté zaměřuje na zpracování získaných dat do podoby brožury, vhodné pro širokou veřejnost. Je zde uvedeno nacenění tisku brožury a jsou zde také uvedeny návrhy financování i distribuce brožury.
The aim of this thesis is to create an educational brochure on the topic of the uses of cannabis in slow fashion and its potential use in the textile industry. The theoretical part discusses how cannabis is processed in the textile industry, cannabis harvesting, the making of cannabis threads, their weaving and the making of cannabis fabric. The theoretical part discusses cannabis sustainability, fast fashion and slow fashion. Also discussed in this part are the sellers of cannabis fashion products in the Czech Republic. The practical part explains how the information gathered on cannabis uses and products in the textile industry was put together and organised in the brochure in order to be accessible to the general public as well as for the people in the field. Brochure printing, distribution and finance is also discussed in this part.
Description
Subject(s)
pomalá móda, udržitelnost, technické konopí, konopí v textilním průmyslu, brožura, slow fashion, sustainability, industrial cannabis, cannabis in the textile industry, hemp, brochure
Citation
ISSN
ISBN