Využití barev v mateřské škole

dc.contributorPošarová Markéta, ak. mal. : 58450
dc.contributor.advisorŠkaloudová - Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D. : 54853
dc.contributor.authorNosalová, Lenka
dc.date.accessioned2020-11-12T11:27:48Z
dc.date.available2020-11-12T11:27:48Z
dc.date.committed2020-5-1
dc.date.defense2020-06-18
dc.date.submitted2019-2-1
dc.date.updated2020-6-22
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractCílem práce je vytvořit týdenní program zaměřený na práci s barvou. Připravit a zahrnout do něj rozvíjející výtvarné a pracovní činnosti pro děti předškolního věku. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část.Teoretická část se zabývá dítětem a dětstvím z pohledu některých věd. Najdeme zde faktory, které působí na vývoj dítěte. Dále je v této části popsán vývoj dítěte předškolního věku. Je zde kapitola, která se věnuje dítěti a umění, jaký je jeho smysl a jaké jsou jeho funkce. V další kapitole najdeme proč, a co dítě kreslí, jaká je kresba a malba dítěte předškolního věku. Podíváme se, jaké jsou doporučené rady pro výtvarnou výchovu malých dětí. Dozvíme se, co je barva a jak vzniká, podíváme se na základní dělení barev, seznámíme se s barevnýmkruhem. V poslední kapitole si charakterizujeme základní a odvozené barvy z několika hledisek. Praktická část obsahuje týdenní program s názvem Duhová víla. Najdeme v něm deset výtvarných a pracovních činností zaměřených na práci s barvou. Činnosti jsou formou metodických listů rozděleny do pěti pracovních dnů.cs
dc.description.abstractThe point of the work is to create a weekly program aimed to work with colour. To prepare and include in it progressive art and working activities for preschool children. Bachelor thesis is divided in theoretical and practical part.The theoretical part deals with child and childhood from point of view some science. Here we find factors affecting the child evolution. Further is in this part describes evolution of child in preschool age. There is a chapter which deals with child and art, what is his sense and his function. In the next chapter is describes why and what child paint, what the drawing looks like. We will see the recommended tips for art education of little children. We will learn what colour is and how it is created. We will look at the basic division of colours. We will meet with the colour circle. The last chapter characterises the basic and derived colours from several points of view. The practical part involves weekly program called Rainbow Fairy. We will find ten art and working activities focused on working with paint. Activities are divided in the form of methodological sheets to five working days.en
dc.description.mark
dc.format51 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202002315
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158089
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonBROŽKOVÁ, Ivana. Dobrodružství barvy. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1983. Pomocné knihy pro žáky. ISBN (váz.). CIKÁNOVÁ, Karla, Jindřich RICHTER, Michal SKALNÍK, Vladimír ROCMAN a Ludmila ZAPLETALOVÁ. Malujte si s námi. Praha: Aventinum, 1993, 123 s., front. ISBN 80-7151-468-3. PLESKOTOVÁ, Petra. Svět barev. Praha: Nakladatelství Albatros, 1987. ISBN (váz.). Předškolní a primární pedagogika: Predškolská a elementárna pedagogika. Vyd. 2. Editor Zuzana KOLLÁRIKOVÁ, editor Branislav PUPALA. Praha: Portál, 2010, 455 s. ISBN 978-80-7367-828-9. PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015, 270 s. ISBN 978-80-262-0872-3. UŽDIL, Jaromír. Čáry, klikyháky, paňáci a auta: výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: Portál, 2002, 125 s. ISBN 80-7178-599-7.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectBarvycs
dc.subjectpředškolní dítěcs
dc.subjectmateřská školacs
dc.subjecttýdenní programcs
dc.subjectmetodický listcs
dc.subjectreflexecs
dc.subjectColoursen
dc.subjectpreschool childen
dc.subjectkindergartenen
dc.subjectweekly programen
dc.subjectmethodological sheeten
dc.subjectreflectionen
dc.titleVyužití barev v mateřské školecs
dc.titleUsing colours in kindergartenen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineMS
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKPV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP17000425
local.identifier.stag40772
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06668731
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2315
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.lenka.nosalova.pdf
Size:
2.08 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PO_Nosalova.pdf
Size:
115.95 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
PV_Nosalova.pdf
Size:
183.96 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
obh._Nosalova.pdf
Size:
203.83 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP