Výuka plavání handicapovaných jedinců

Title Alternative:Teaching of swimming People with Handicap
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The bachelory work dealed with problems of swimming lessons of handicaped children. Its aim was to establish influence of the swimming and water environment to the children with different handicaps. The work was divided to 2 principal parts. It dealed with the theoretical part which clarified in general problems of handicap, healthy weakening, effect of swimming to organism and lesson of swimming with processing and presentation of specialist source. The practical part of the work probed how swimming impacts at the children with different handicaps and which exercises and methods of work are appropriate to the most effective lessons with help of specialist sources and my own information which I got long-term surveillance. The most benefit at the work can be considered the fact that in relatively small scope the work contained most of the handicaps with that the children who are visiting the swimming lessons suffer and the work constituted the basic instruction how to approach to these children and on the contrary what to avoid.
Bakalářská práce se zabývala problematikou výuky plavání handicapovaných dětí. Jejím cílem bylo zjistit jaký vliv má plavání a vodní prostředí na děti s různými handicapy. Práci tvořily dvě stěžejní části. Jednalo se o část teoretickou, která pomocí zpracování a prezentace odborných zdrojů objasňovala obecně problematiku handicapu, zdravotního oslabení, účinků plavání na organismus dítěte a výuky plavání. Praktická část zjišťovala pomocí odborných zdrojů a vlastních poznatků získaných dlouhodobým pozorováním jak působí plavání na děti s různými handicapy a jaké jsou vhodné cviky a způsoby práce pro co nejúčinnější výuku. Za největší přínos práce vzhledem k řešené problematice bylo možné považovat skutečnost, že na poměrně malém prostoru obsáhla většinu handicapů, kterými děti navštěvující plaveckou výuku trpí a utvořila tak základní návod jak k těmto dětem přistupovat a čeho se naopak vyvarovat.
Description
katedra: KSS; přílohy: 1 CD; rozsah: 53 s., 5 s. příloh
Subject(s)
handicap, healthy and physically weakened schoolchild, swimming lesson, surveillance, movement system, mental weakening, sense weakening, safety, handicap, zdravotně a tělesně oslabený žák, výuka plavání, pozorování, hybný systém, mentální oslabení, smyslová oslabení, bezpečnost
Citation
ISSN
ISBN