Demonstrační příklady a možnosti rozšíření přípravku\nl pro výuku předmětu PMP

Title Alternative:Demonstration examples and possible extensions of education module for subject PMP
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Prezentovaná bakalářská práce se zabývá programováním aplikací a návrhem hardwarových rozšíření pro výukový přípravek Technické univerzity v Liberci. Teoretická část práce řeší problematiku programování mikroprocesorů a možnosti výukového přípravku. Praktická část se zabývá konkrétními aplikacemi pro výukový přípravek a realizací hardwarového rozšíření, které ukazuje jednu z možností, jak lze přípravek rozšířit. Vytvořené demonstrační aplikace realizují digitální hodiny s využitím RTC obvodu, tester všech součástí přípravku, hru hádání čísel a aplikaci pro řízení jasu žárovky. Realizované hardwarové rozšíření je samostatný obvod, který umožňuje ovládání krokových motorů.
The presented Bachelor thesis deals with programming of applications and designing hardware extensions for educational module of the Technical University in Liberec. Theoretical part is concerned with problematic of programming of microprocessors and capabilities of the educational module. Practical part contains applications for the educational module and an implementation of a hardware extension, that?s presents one of many possibilities of extending the module. The created demonstrational applications implement digital clock with the use of RTC circuit, a tester of all peripheries of the module, a number guessing game and an application for controlling bulb brightness. Realized hardware extension shows a possibility of extending the module with a circuit, enabling a control of a stepper motor.
Description
katedra: MTI; přílohy: 1xCD-ROM; rozsah: 45
Subject(s)
microprocessors, learning module of tul, stepper motors, rtc circuit, programming language c, mikroprocesory, výukový přípravek tul, krokové motory, rtc obvod, programovací jazyk c
Citation
ISSN
ISBN