Rizikové chování dětí a mládeže jako etopedický problém

dc.contributor
dc.contributor.advisorHavrlentová Darina, doc. PhDr. Ph.D. : 65557
dc.contributor.authorTýmalová, Eva
dc.contributor.otherKolář Milan, doc. Ing. CSc. Skolitel : 54736
dc.contributor.otherVrbík Daniel, Mgr. Ph.D. Konzultant : 63768
dc.contributor.otherLoosová Jana, Ing. Ph.D. Konzultant2 : 66340
dc.date.accessioned2019-01-09T11:17:53Z
dc.date.available2019-01-09T11:17:53Z
dc.date.committed2018-4-30
dc.date.defense2018-8-22
dc.date.submitted2017-4-3
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá rizikovým chováním dětí a mládeže. Zaměřuje se na charakteristiku rizikového chování v kontextu etopedie a na jeho jednotlivé dělení. Popisuje období dospívání jako rizikové období pro vznik a rozvoj problémového chování. Cílem práce je definovat rizikové chování, popsat jeho nejčastější projevy v tomto období, jeho nápravu a faktory, které ji ovlivňují. V práci je popsán konkrétní proces v etopedii a instituce, které se na něm podílejí. Součástí práce jsou i rozhovory s odborníky na dané téma. Tyto rozhovory se, kromě nejčastějších projevů rizikového chování a jejich nápravy, zaměřují i na příčiny tohoto chování a úspěšnost jejich nápravy. Propojením odborných poznatků s poznatky z výzkumu, se podařilo definovat rizikové chování, vymezit jeho nejčastější projevy, jeho příčiny, metody a postupy, kterými ho lze odstranit nebo alespoň eliminovat a faktory, které se na této nápravě podílejí. Zároveň se rozhovory zaměřují i na kvalitu nastavení systému péče o jedince s výskytem rizikového chování a konkrétní pohledy respondentů na tento systém. Také shrnují úspěšnost veškerých postupů a celkové nápravy projevů rizikového chování.cs
dc.description.abstractThis thesis is devoted to risky behaviour of children and adolescents. It specificaly targets the characteristics of risky behaviour in context of ethopedics and its classification. It describes phase of adolescence as a phase prone to birth and growth of risky behaviour. Goal of this thesis is to describe the most common ways risky behaviour expresses itself, its correction and factors, that influence the act of correction. The thesis contains an actual process in ethopedics and institutions that partake in it, as well as interviews with specialists of certain fields. These interviews focus not only the most common ways this behaviour manifests itself, but also the main causes of risky behaviour and success rates of its correction methods. By piecing together scientifict facts with facts from the research, the thesis defines risky behaviour, determines its most common causes, methods and procedures of either its removal, or mitigation and factors, that contribute to the mending process. Also, the interviews seek to discover the quality of system care of individuals with presence of risky behaviour and the respondent's point of view on the system. Finaly, it summarizes success rates of all the procedures and overall remedy processes of risky behaviour.en
dc.description.mark
dc.format71 s.
dc.format.extentIlustrace, Tabulky , Schémata, Tabulky
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/142262
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonKÁBÍČEK, P. a kolektiv, 2014. Rizikové chování v dospívání: a jeho vztah ke zdraví. 1. vyd. Praha: Triton. ISBN 978-80-7387-793-4.
dc.relation.isbasedonMARTÍNEK, Z., 2009. Agresivita a kriminalita školní mládeže. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2310-5.
dc.relation.isbasedonNIELSEN, S. V. a kolektiv, 2014. Rizikové a antisociální chování v adolescenci. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4042-3.
dc.relation.isbasedonSLOMEK, Z., 2010. Etopedie. 1. vyd. Praha: UJAK. ISBN 978-80-86723-84-6.
dc.relation.isbasedonŠEVČÍKOVÁ, A. a kolektiv, 2014. Děti a dospívající online: vybraná rizika používání internetu. 1. vyd. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-5010-1.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectrizikové chovánícs
dc.subjectproblémové chovánícs
dc.subjectetopediecs
dc.subjectdětics
dc.subjectmládežcs
dc.subjectdospívánícs
dc.subjectetopedický procescs
dc.subjectetopedická péčecs
dc.subjectrisky behavioursen
dc.subjectproblematic behavioursen
dc.subjectethopedicsen
dc.subjectchildrenen
dc.subjectadolescentsen
dc.subjectadolescenceen
dc.subjectethopedic processen
dc.subjectethopedic careen
dc.titleRizikové chování dětí a mládeže jako etopedický problémcs
dc.titleRisky Behaviour of Children and Youth as an Ethopedic Problemen
dc.title.alternativecs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSPV
local.degree.programmeSpeciální pedagogika
local.degree.programmeabbreviationB7506
local.department.abbreviationKSS
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP15000556
local.identifier.stag36219
local.note.administratorsautomat
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.Eva.Tymalova.pdf
Size:
747.32 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Tymalova_posudok.pdf
Size:
642.33 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP