Syndrom vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích

Title Alternative:Burnout Syndrom among Helping Professions
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Cílem bakalářské práce bylo popsání a charakterizování syndromu vyhoření u pracovníků v pomáhajících profesích, konkrétně u pracovníků v přímé obslužné péči. V teoretické části této práce jsou s využitím odborné literatury popsány příčiny, projevy a předcházení syndromu vyhoření. V praktické části bylo odpovězeno na otázky kolik pracovníků se pří výkonu profese setkalo s pracovním stresem, jaké je mezi pracovníky povědomí o syndromu vyhoření a kolik pracovníků syndromem vyhoření trpělo. Výsledky výzkumu v praktické části potvrdily, že pracovníci se při výkonu své profese s pracovním stresem a syndromem vyhoření setkávají. Navrhovaná opatření jsou psychohygiena, pravidelné vzdělávání zaměstnanců, supervize, správná životospráva, změna zaměstnání.
Description
58 s., 8 s. příl. :obr., grafy +CD ROM
Subject(s)
burnout syndrome, helping professions, syndrom vyhoření, pomáhající profese
Citation
ISSN
ISBN